jueves, 22 de enero de 2015

Reflexió final

En aquesta assignatura hem après que abans l'escola que hi havia era una escola propadeutica, en la qual el principal eren els exàmens, a més aquesta escola era selectiva, doncs en estar orientada cap a l'accés a la universitat deixava enrere als quals no aconseguien el nivell o que no podien pagar la universitat. Hem vist que això està començant a canviar cap a una escola basada en les competències que preparen per a la vida, però perquè això es pugui fer possible hem de renovar l'avaluació, l'organització tant del temps com de l'espai i el curriculum. A més hem de tenir clar que són les competències i com es poden ensenyar, a més de tenir en compte totes les seves parts.
L'avaluació actualment aquesta condicionada pel curriculum i pels agents externs. Aquests fan que no es puguin avaluar les competències de forma correcta, perquè serveixin per a la vida. L'avaluació ha d'estar orientada cap a que les competències apreses sàpiguen donar-los un ús en la vida, i no s'oblidin del contingut en acabar l'examen. S'ha d'avaluar en tres moments: al principi per avaluar el que els alumnes saben sobre el tema, mentre s'està duent a terme el procés per poder rectificar en el cas que alguna cosa no vagi de forma correcta, i al final per assegurar-nos que tot el procés s'ha dut a terme de forma correcta i que sabràn utilitzar-los per a la vida.
L'organització ha de canviar perquè sigui més flexible, doncs ja no ens valen les classes orientades al professor, perquè ara no tot ho explica el professor, són els alumnes els que han de construir el seu propi coneixement. L'organització del temps també necessita un canvi, perquè els conceptes no estan només en una assignatura, sinó que per millorar l'aprenentatge és millor relacionar diverses assignatures, per realitzar això és inviable l'horari que ara mateix aquesta instaurat, necessitem un horari flexible.
Respecte al curriculum és necessari desaturar-lo d'informació per poder donar-ho tot de manera correcta i que sigui significativa,a més haurien de tenir més poder de decisió les escoles i els mestres per poder donar-ho en l'ordre més adequat a la classe que s'aquesta donant, a més així es podria adaptar a la situació que viuen els alumnes del centre.
També hem après que les competències estan formades per conceptes, procediments i actituds. Per això l'aprenentatge no s'ha de basar nomes en els conceptes perquè llavors només aconseguiríem un aprenentatge de caràcter enciclopèdic. Hem d'ensenyar per igual totes les parts perquè l'alumne ho aprengui de manera significativa, i a més sàpiga posar en pràctica l'après en qualsevol situació.

Respecte a l'evolució del meu portfoli, al principi escrivia poc i no sabia posar la foto a través de Instagram. Escrivia només  com un resum del que havíem après sense parar-me a pensar en la meva evolució personal durant aquesta setmana sobre l'après, a més no reflectia gens de la meva experiència personal. A mesura que ha anat avançant el curs he anat escrivint més sobre l'après, he afegit vídeos i imatges, he après a enllaçar pàgines webs que em semblaven interessants, i a més he reflexionat poc a poca cada vegada més sobre la meva evolució respecte al tema tractat i he afegit la meva experiència personal per completar l'entrada, això ha estat clau perquè aprengui millor l'assignatura, de forma més significativa en fer més reflexió sobre el meu propi aprenentatge durant el curs.
Una foto publicada por Sandra Raya (@s_96_raya) elEn el primer vídeo que vam fer i que dèiem que tipus de mestres volíem ser, mostrava una faceta molt més romàntica, sense centrar-nos en els aspectes pràctics que cal fer en classe, com l'horari més flexible, el currilculum o l'avaluació. Ens centràvem que volíem ajudar als nostres alumnes al fet que aprenguin, al fet que evolucionin cap al que ells volen ser. Ara en canvi hem afegit a tots aquests propòsits de voler guiar a l'alumne cap al seu propi aprenentatge, els hem ampliat amb l'après, com poden ser els principis psicopedagògics pels quals ens hem de basar per fer l'aprenentatge més significatiu, també li hem afegit aspectes que no volem que hi hagi a les nostres classes com: problemes amb les famílies, doncs famílies i professors hem de treballar units pel ben de l'alumne; o per exemple les notes que no han de seleccionar als nostres alumnes, si no que tots són iguals i tenen les mateixes oportunitats. En aquest vídeo també hem remarcat el curriculum, cosa que en l'anterior no vam fer perquè no ho coneixíem de la manera que ho coneixem actualment.
No hay comentarios:

Publicar un comentario