martes, 11 de noviembre de 2014

El curriculum

El tema d'aquesta setmana és el curriculum a l'educació primària, per realitzar l'entrada d'avui em basaré en el que hem donat en classe de Bases Didàctiques i Disseny Curricular i en el capítol 4 de La educación primaria. Retos, dilemas y propuestas escrit per Arànega, S. i Domènech.

El curriculum és segons Arànega i Domènech “ el conjunt d'uns continguts disciplinaris i de les destreses i procediments que li són propis i que han de superar-se per entrar amb èxit en el camp laboral o social”. El curriculum és un sistema complex, per això ho explicaré per parts, primer les parts del curriculum, a continuació el curriculum ocult, després el projecte curricular del centre i finalment els continguts. 

Per a que el curriculum sigui útil a les aules és necessari que els centres tinguin poder de decisió, per això es van crear els tres nivells de concreció. El primer nivell de concreció és aquell que es duu a terme des de l'Administració, en aquest nivell es concreta el que cal ensenyar, es donen diverses orientacions sobre com ensenyar i com avaluar,el que s'ha d'ensenyar està divisit per àrees amb la finalitat de facilitar la seva comprensió i en cadascuna d'aquestes àrees hi ha diferents tipus de continguts. El segon nivell de concreció és aquell que es duu a terme als diferents centres, en aquest nivell es concreten els objectius tant generals com a específics, els continguts i la seva prioritat i les diferents metodologies acceptades pel centre, aquest nivell es basa en l'anterior. El tercer nivell de concreció es duu a terme dins de l'aula amb els alumn@s, en aquest nivell es concreten les activitats que es duràn a terme diàriament a l'entorn de l'aula. 

En el curriculum no tot és visible hi ha una part de l'anomenada curriculum ocult que són aquells conceptes, idees o continguts que els alumn@s aprenen inconscientment, sense que el professor tingui intenció d'ensenyar-los. En el vídeo que posaré a continuació ho explica perfectament.Atès que en el segon nivell de concreció els col·legis han de delimitar els objectius, es va crear el projecte curricular del centre (PCC). Els col·legis per fer que el PCC adequat al nivell de la societat que els envolta han de tenir en compte aspectes com la cultura que els envolta que cada vegada és més diversa i complexa, per això és necessari que el PCC inclogui les relacions dins de l'aula i les relacions dels alumnes amb l'exterior, l'ús de diferents materials i fonts d'informació, el paper del mestre, el paper de l'alumne i el seu treball amb els companys com a iguals i les pautes d'organització del temps, espais i rutines necessàries para determinats aprenentatges, segons Arànega i Domènech. Per elaborar aquest projecte existeixen diferents vies: la primera via és aquella que es basa en el primer nivell de concreció com a punt de referència en aquesta via tots els professors del centre han de conèixer totes les àrees que es concretessin. La segona via és aquella que es crea a partir de la concreció conjunta de les practiques educatives i els professors del centre. La tercera via és aquella que uneix el primer nivell de concreció com a model però també té molt en compte les pràctiques educatives que s'estan duent a terme al centre, per a aquesta via els professors exposen els seus coneixements sobre la seva especialitat i treball que realitzen.

Una part essencial del curriculum són els continguts els quals han d'estar explicats de manera significativa amb ajuda de l'aprenentatge significatiu explicat en l'entrada tres, però sense oblidar que l'alumne participa activament en el seu aprenentatge en relació a tres àmbits: l'interès per participar la qual cosa ens mostra una actitud favorable a l'aprenentatge, l'habilitat que precisa per accedir als continguts i la forma d'interioritzar-los i l'adquisició. Hi ha tres tipus de continguts els procedimentals, els conceptuals i els actitudinals. Els continguts procedimentals són aquells que es refereixen a allò que els alumn@s han de saber fer per adquirir uns coneixements, els procediments són accions ordenades i orientades cap a una meta, perquè sigui més fàcil l'aprenentatge d'aquests procediments és favorable crear una rutina però en diferents àmbits, és a dir que el procediment es realitzi en diferents activitats. Els continguts conceptuals són aquells que els alumn@s han de saber, però és necessari perquè ells comprenguin íntegrament els conceptes que siguin ells els que generalitzin el concepte a partir de la seva experimentació. Els continguts actitudinals són aquelles actituds que l'alumn@ té davant el seu aprenentatge i que per tant ho condiciona, però també es refereix als valors que tenen les seves accions i que per tant influeixen en el seu comportament. Tots aquests continguts han d'ensenyar-se de forma seqüencial, és a dir que segueixin una coherència dins de l'àrea a la qual pertanyen, puguin ser adquirits per tots els alumn@s als quals va dirigit, per a la millor adquisició dels continguts és millor que es relacionin els tres tipus. Respecte als continguts hi ha un gran debat, perquè què s'hauria d'ensenyar?, aquests conceptes els valdran per al futur?, aquestes preguntes no poden ser respostes, si que es creu necessari ensenyar la lectura, l'escriptura i certes operacions matemàtiques com a base però a partir d'aquest moment és molt difícil definir que continguts poden servir-los d'ajuda quan surtin a la vida laboral i social de forma plena d'aquí a uns anys, perquè la societat d'avui dia està en continu canvi.

Per concloure aquesta entrada vull exposar la meva opinió sobre el curriculum, abans quan jo estava en el cicle de batxiller els professors deien és que hem d'ensenyar això perquè estava en el curriculum, però mai m'havia parat a pensar el que realment era un curriculum, jo em quedava amb la idea que era un escrit oficial que vènia des del govern on estaven els continguts que havien de donar els professors en cada assignatura. Però després de la lectura d'aquest capítol m'he adonat de la complexitat d'un curriculum,que no només és contingut si no que també aporta unes bases sobre com ensenyar i explica moltes coses més.Una foto publicada por Sandra Raya (@s_96_raya) on

No hay comentarios:

Publicar un comentario