martes, 2 de diciembre de 2014

L'organització a l'aulaEl tema d'aquesta setmana és l'organització a l'aula, per a això hem llegit els capítols 8, 9 i 10 del llibre 11 Ideas Clave de Zabala, a més del parlat en classe, i divendres passat dia 21 de Novembre varem asistir a la conferència de Jurjo Torres a la Seu d'Eivissa i Formentera de la UIB.


Abans d'entrar plenament en l'organització dins de l'aula, parlarem que dins del curriculum que havíem explicat en la quarta entrada, hi ha competències disciplinars, interdisciplinars i metadiscplinars. Les competències disciplinars són aquelles que es basen en un saber científic i estan orientades a una única àrea de coneixement, és a dir es poden desenvolupar en aquesta àrea. Les competències interdiciplinars són aquelles que relacionen conceptes de dos o mes àrees de coneixement, per tant es poden desenvolupar en diferents àrees. Finalment estan les metadiscplinars que no es poden relacionar directament amb una àrea si no que està present en totes com és la solidaritat, per això no es poden ensenyar estrictament en una àrea sinó que ha de fomentar-se en totes, i per solucionar aquest problema s'ha creat una àrea anomenada “àrea comuna”, però aquesta no ha de ser una assignatura o àrea tradicional sinó que ha de fomentar les experiències per crear actituds i procedimentsÉs important donar un enfocament globalitzador a les competències i als continguts d'aquestes, l'enfocament globalitzador és com diu Zabala “ segons el qual tota unitat de la intervenció hauria de partir (…) d'una situació propera a la realitat de l'alumne, que li resulti interessant i li plantegi qüestions a les quals hagi de donar resposta”. En partir de situacions reals el llibre de text tradicionalment utilitzat no és de molta ajuda, per això es planteja una polèmica Llibre de text si o no?. Aquesta polèmica ve enfocada per com va dir Jurjo Torres en la seva conferència, els llibres són d'unes editorials i aquestes estan controlades per organitzacions religioses que l'única cosa que pretenen és donar una determinada visió de la vida, que els convé a ells per al seu propi benefici. Per tant és necessari que els professors siguin capaços de crear els seus propis continguts adaptats a la seva classe. Per això jo opino que no és necessari l'ús del llibre de text exclusivament.Ara si anem amb el que es pot dir pròpiament organització a l'aula, hi ha tres tipus:

-L'organització de l'espai: cal tenir en compte l'espai de l'aula en la qual treballem i si és necessari utilitzar altres zones tant del col·legi com del barri on està en centre escolar. També és necessari per a l'organització de les taules en classe que tipus de competència volem que adquireixin i com van a fer-ho, la forma tradicional és estar en files de dues en dues mirant a la pissarra i per tant al professor, la meva experiència ha estat que en primària he estat sempre així i al moment en el qual ens manaven fer alguna cosa en grup calia moure les cadires cap a enrere o d'alguna forma en la qual ens veiéssim i escoltéssim tots els membres del grup, també era un problema a l'hora que tots exposàvem les nostres idees, doncs si estaves en primera fila i parlava el de l'última tots s'havien de girar. Per això ara que tampoc és el professor el que té tot el coneixement si no que entre tots ho construeixen haurien de desaparèixer aquest model de col·locar les taules, i actualitzar-ho per un com remarcava Jurjo Torres en la seva conferència en el qual tots puguin veure a tots i escoltar-se.
-L'organització del temps: actualment en els horaris dels nens de primària les classes estan dividides per assignatures i per temps, que algunes vegades dura 45 minuts i altres vegades d'una hora, com es pot veure en l'exemple de baix. Però aquesta organització del temps no és favorable per a l'ensenyament de competències, doncs hi ha processos com la negociació d'objectius, el plantejament de la situació de la realitat, la identificació dels problemes que se'ns planteja aquesta situació i la selecció o construcció de l'esquema d'actuació no poden realitzar-se en sessions separades, i una hora és un temps molt curt per a la realització de totes aquestes activitats, d'altra banda les activitats d'exercització del procediment necessita sessions de curta durada.
-L'organització social: l'organització social ha de tenir en compte el procés d'aprenentatge de la competència i que competències, així poden dividir-se en:
·Gran grup que és tota la classe, i s'utilitza a l'inici del procés i al final del procés
·Grups heterogenis s'utilitzen per fomentar la cooperació, l'ajuda entre iguals, la responsabilitat, l'autonomia i la resolució de conflictes
·Grups flexibles homogenis o heterogenis apropiats per al treball dels procediments
·Treball individual per a les activitats en què l'alumne és autònomPer a l'ensenyament de competències també és un factor important l'ambient que hi ha en classe, la relació entre el professor i els alumnes, i entre els propis alumnes, per tant el professor ha d'adaptar l'actuació docent per als seus alumnes, comptar amb la participació dels alumnes per crear el coneixement, plantejar-los reptes que estiguin dins de zona de desenvolupament proper amb la finalitat de que puguin aconseguir-les sense frustrar-se, per això també ha de donar confiança i promoure l'autoestima i la autorealizació. Tots aquests conceptes estan relacionats amb els principis psicopedagògics explicats en la tercera entradaCom a conclusió cal dir que al meu entendre cal anar avançant cap a una nova organització de l'aula on es reforci la participació i l'ajuda entre companys, perquè abans estava molt bé el model de tots mirant al professor perquè era la metodologia que es plantejava, però ara hi ha una nova metodologia en la qual és necessari adaptar l'aula i fins i tot sortir d'ella.Una foto publicada por Sandra Raya (@s_96_raya) el

No hay comentarios:

Publicar un comentario